DESIGNFÖRSLAG

DESIGNFÖRSLAG

Kallbadhuset Sundet ©Pauline Algeröd
Kallbadhuset Sundet ©Pauline Algeröd
Kallbadhuset Sundet ©Pauline Algeröd
Kallbadhuset Sundet ©Pauline Algeröd
elevation duschhus 1:20
Kallbadhuset Sundet ©Pauline Algeröd
Kallbadhuset Sundet ©Pauline Algeröd
plan duschhus 1:20
Kallbadhuset Sundet ©Pauline Algeröd
Kallbadhuset Sundet ©Pauline Algeröd
Kallbadhuset Sundet ©Pauline Algeröd
Kallbadhuset Sundet ©Pauline Algeröd
Kallbadhuset Sundet ©Pauline Algeröd
Kallbadhuset Sundet ©Pauline Algeröd
situationsplan Kallbadhuset Sundet ©Pauline Algeröd

Arkitekten berättar:

Via mitt examensarbete i arkitektur insåg jag möjligheten att stötta ett icke-vinstdrivande projekt med mjuka värden som annars har svårt att uppstå i dagens samhälle. Ett projekt som bidrar till social hållbarhet. Jag ville samtidigt bidra till utvecklingen av de kommuner som varit del i min uppväxt. Med sin historik av att vara kurbadort och med ett kallbadhus inplanerat i kommunens översiktsplan, blev Stenungsund platsen för projektet. Jag är själv ingen kallbadare, utan mitt intresse ligger i samhällsaspekterna på de olika nivåer kallbad innehar.

Positiva samhällsaspekter med kallbadhus:

– en mötesplats över generationer, individer och grupper.

– bryggar över samhällsklasser. Ex. bärbara symboler, kläder & smycken är nästan obefintliga.

skapar en realistisk & varierad bild av kroppen. Ej som objekt utan som verktyg. Idag byggs skolors gruppduscher om till individuella duschar för att barnen känner sig obekväma i sin nakenhet inför varandra.

– ökar aktivitet & besöksnäringen även på vinterhalvåret.

både mentalt och fysiskt välbefinnande.

en av få mobilfria platser i samhället.

en aktivitet som är ekonomisk möjlig för alla.

bidrar till en ekonomisk & social hållbar utveckling för kommuner och näringsliv i området.

Projektet har designats utifrån historiska, platsspecifika undersökningar och intervjuer med kallbadare & områdets invånare.

Genom mina inledande undersökningar fann jag ett väldigt stort befintligt intresse bland invånarna trots icke existerande faciliteter. Flertalet inofficiella kallbadsgrupper upptäcktes. Undersökningar från befintliga nybyggda kallbadhus visar på att intresset för att både bosätta sig och att besöka omgivningen ökat efter byggandet. Det skapar en bas & intresse för näringsliv och kommun att investera vilket gav mig en förståelse att det  finns en grund till projektet på alla samhällsnivåer och potential att få projektet realiserat.

arkitekt ,

Pauline Algeröd