‘THE WATER OF WINTERS’

Designförslaget är Pauline Algeröd’s examensarbete i arkitektur & design.

Arkitekten berättar: 

Via mitt ex-jobb i arkitektur insåg jag möjligheten att stötta ett icke-vinstdrivande projekt med mjuka värden som annars har svårt att uppstå i dagens samhälle. Samtidigt ville jag bidra till utvecklingen av de kommuner som jag vuxit upp i. Stenungsund som historisk kurbadort & med planer på ett kallbadhus i översiktsplanen skapade projektet. Jag är själv ingen kallbadare, utan mitt intresse ligger i samhällsaspekterna på de olika nivåer kallbad innehar.

Positiva samhällsaspekter med kallbadhus: 

  • En mötesplats över generationer, individuella människor samt större grupper.
  • brygger över samhällsklasser, bärbara symboler ex. kläder & smycken är nästan obefintliga.
  • en av få mobilfria platser i samhället.
  • en ekonomisk tillgänglig plats.
  • både mental & fysisk välbefinnande
  • skapar en realistisk & varierande bild av kroppen. Ej som objekt utan som verktyg. Idag byggs skolors gruppduscher om till individuella duscher.  

https://www.instagram.com/water_of_winters_process/

‘He had bought a large map representing the sea,

Without the least vestige of land:

And the crew were much pleased when they found it to be

A map they could all understand.’

‘Bellmans Map’ from ‘The Hunting of the Snark’ by Lewis Carroll, 1874
  • Inga kategorier